Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Ansvarsfrihet gällande genomförandet av EU:s årsbudget 2018
Överläggning
Statssekreterare Max Elger

2. Ändringar i statens budget för 2020
Information
Statssekreterare Emma Lennartsson

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden (FiU49)
Fortsatt behandling
Föredragande: KS

6. Kommissionens arbetsprogram 2020 och meddelande om konferensen om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Föredragande: CK

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 13 februari kl. 10.30

Bilagor


1. ÖverläggningsPM, PPT,
4. Protokoll 2019/20:25
5. Utkast till betänkande 2019/20:FiU49, Yttranden 2019/20:SfU3y, 2019/20:UbU3y, 2019/20:NU4y, 2019/20:AU3y
6. FöredragningsPM, Kommissionens arbetsprogram 2020, Meddelande konferensen EU:s framtid