Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-02-13 kl. 10:30

Torsdag 2020-02-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-02-13 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden (FiU49)
Justering
Föredragande: KS

3. Kommunala frågor (FiU26)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ACT

4. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 18 februari kl. 11.00

Bilagor


2. Förslag till betänkande 2019/20:FiU49
3. Utkast till betänkande 2019/20:FiU26, motion 3188 yrk. 62, motion 3293 yrk. 126