Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Offentlig upphandling (FiU34)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MP

4. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Beredning
Skrivelse 2019/20:66, motioner
Föredragande: EJ, CH

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 20 februari kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:26 och 2019/20:27
3. Utkast till betänkande 2019/20:FiU34
4. FöredragningsPM, motioner och följdmotion skr. 2019/20:66