Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:30

Torsdag 2020-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-02-20 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU27)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:57, motion
Föredragande: PE

4. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 3 mars kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr 2019/20:28
3. Utkast till betänkande FiU27
4. FöredragningsPM, motioner