Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:30

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-03-12 10:30
Plats: RÖ 5-10

1. Händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset
Information
Finansminister Magdalena Andersson

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Justering
Skrivelse 2019/20:66 och motioner
Föredragande: EJ, CH

5. Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KS

6. Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor (FiU36)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:78
Föredragande: MP

7. Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online (FiU37)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:79, motioner och skrivelser
Föredragande: CES

8. Ersättningsbelopp i insättningsgarantin och vissa andra frågor (FiU38)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:80
Föredragande: EJ

9. Den europeiska gröna given
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
COM(2019)640
Föredragande: CK

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Torsdag 19 mars kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:31
3. Förslag till betänkande 2019/20FiU22
4. Utkast till betänkande 2019/20:FiU25
5. Utkast till betänkande 2019/20:FiU36
6. Utkast till betänkande 2019/20:FiU37
7. Utkast till betänkande 2019/20:FiU38
8. FöredragningsPM, COM(2019)640, COM(2019)640 bilaga,
COM(2020)21, 2019/20FPM13, 2019/20FPM14