Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Onsdag 2020-03-18 kl. 11:00

Onsdag 2020-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-03-18 11:00
Plats: RÖ 5:10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor (FiU36)
Justering
Proposition 2019/20:78
Föredragande: MP

4. Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online (FiU37)
Justering
Proposition 2019/20:79, motioner
Föredragande: CES

5. Ersättningsbelopp i insättningsgarantin och vissa andra frågor (FiU38)
Justering
Proposition 2019/20:80
Föredragande: EJ

6. Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygbolag med anledning av coronaviruset (FiU52)
Beredning
Proposition 2019/20:136
Föredragande: HH

7. Riksbankens förvaltning 2019 (FiU23)
Beredning
Framställningar: 2019/20:RB1, 2019/20:RB2 och redogörelse 2019/20: RR2
Föredragande: PE

8. Riksrevisionens rapport om föråldrade IT-system i statsförvaltningen (FiU35)
Beredning
Skrivelse 2019/20:80
Föredragnings-PM

Föredragande: CES

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Onsdag 18 mars ca kl. 17

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:33
3. Förslag till betänkande (FiU36)
4. Förslag till betänkande (FiU37). Inkomna skrivelser: Finansbolagens Förening, Näringslivets delegation för marknadsrätt (NDM) och Svenska Bankföreningen (dnr 1333-2019/20).
5. Förslag till betänkande (FiU38)
6. proposition 2019/20:136 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygbolag med anledning av coronaviruset. Underlag delas senare
7. Föredragnings-PM (FiU23)
8. Föredragnings-PM (FiU35)