Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Onsdag 2020-03-18 kl. 17:00

Onsdag 2020-03-18 kl. 17:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-03-18 17:00
Plats: RÖ 5:10

1. Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset (FiU52)
Justering
Proposition 2019/20:136
Föredragande: HH

2. Övrigt

3. Nästa sammanträde
Tisdag 24 mars kl. 11.00

Bilagor


1. Förslag till betänkande FiU52