Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Måndag 2020-03-23 kl. 14:30

Måndag 2020-03-23 kl. 14:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-03-23 14:30
Plats: RÖ 9-54

1. Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
Information
Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm

2. Förslaget om stöd vid korttidsarbete - Ny punkt
Information
Finansdepartementet

3. Anmälningar

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Tisdag 24 mars kl. 11.00

Bilagor


1. Ev. underlag delas senare.