Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Fredag 2020-03-27 kl. 11:00

Fredag 2020-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-03-27 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Förslaget om stöd vid korttidsarbete
Information
Finansdepartementet

2. Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU51)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:132, motioner
Föredragande: CH, MP

Utkast till betänkande FiU51 delas senare.

Ny inkommen skrivelse:
Region Uppsala

3. Anmälningar

4. Övrigt

5. Nästa sammanträde
Måndag 30 mars kl. 11.00

Bilagor


1. Utkast till betänkande FiU51, skrivelse