Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-08 kl. 10:30

Tisdag 2019-10-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-08 10:30
Plats: RÖ 5-10 och Skandiasalen

Kl. 10.30 RÖ 5-10
1. MFF
Överläggning
Statssekreterarna Paula Carvalho Olovsson, Max Elger och Leif Jakobsson

Ca kl. 11.00 Skandiasalen (Gemensamt med UU)
2. IMF och Världsbanken
Information
Riksbankschef Stefan Ingves, Finansminister Magdalena Andersson och statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh

Ca kl. 12.00 (Endast FiU)
3. Aktuella EU-frågor: Brexit, EMU-fördjupning och Ekofin-relaterade klimat- och finansmarknadsfrågor
Information
Finansminister Magdalena Andersson

4. Inriktning på reformstödsprogrammet inklusive budgetinstrument
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson

5. Anmälningar

6. Justering av protokoll

7. Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7)
Justering
Skr. 2018/19:120 och motion 2018/19:3119 (KD) Tidigare behandlad 17/9, 1/10
Föredragande: KS

8. Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9)
Justering
Redog. 2018/19:RR5 Tidigare behandlad 17/9, 1/10
Föredragande: KS

9. Statistik över hushållens tillgångar och skulder (FiU8)
Fortsatt beredning
Framst. 2018/19:RB4 och motion 2018/19:3103 (SD) Tidigare behandlad 1/10
Föredragande: PE

10. Statistik på upphandlingsområdet (FiU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:142 Tidigare behandlad 1/10
Föredragande: MO

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Torsdag 10 oktober kl. 10.30

Bilagor


1. ÖverläggningsPM delas senare
2. Promemoria, Agenda, PPT delas senare
3. PPT delas senare
4. ÖverläggningsPM
6. Protokoll 2019/20:3
7. Förslag till betänkande 2019/20:FiU7, motion 2018/19:3119 (KD)
8. Förslag till betänkande 2019/20:FiU9
9. Utkast till betänkande 2019/20:FiU8, motion 2018/19:3103 (SD)
10. Utkast till betänkande 2019/20:FiU16