Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:41 Måndag 2020-03-30 kl. 14:00

Måndag 2020-03-30 kl. 14:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:41
Datum och tid: 2020-03-30 14:00
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset (FiU54)
Justering
Prop. 2019/20:142
Föredragande: ACT

3. Övrigt

4. Nästa sammanträde
Torsdag 2 april kl. 11.00

Bilagor


3. Förslag till betänkande FiU54