Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Torsdag 2020-04-02 kl. 11:00

Torsdag 2020-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-04-02 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Information med anledning av coronaviruset
Finansmarknadsminister Per Bolund

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (FiU55)
Beredning
Prop. 2019/20:FiU151
Föredragande: CH, ACT, MP

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Torsdag 2 april kl. 14.00

Bilagor