Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Måndag 2020-04-06 kl. 16:00

Måndag 2020-04-06 kl. 16:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-04-06 16:00
Plats: RÖ 9-54

1. Åtgärder med anledning av coronaviruset
Information
Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley


2. Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19 – Ny!
Överläggning
Finansminister Magdalena Andersson

COM2020 (139)
Överläggnings-PM

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll
Protokoll nr 2019/20:42, 43


5. Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU56)
Beredning
Prop. 2019/20:146
Föredragande: CK, KS, LW, PE

Föredragning-PM

Bilagor