Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:51 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:51
Datum och tid: 2020-05-12 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Åtgärder med anledning av coronaviruset
Information
Finansminister Magdalena Andersson

2. Förslag om ändringar i kapitaltäckningsregelverket med anledning av covid-19 COM(2020) 310
Överläggning
Finansmarknadsminister Per Bolund

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019 (FiU44)
Beredning
Skr. 2019/20:153 och RiR 2019:38
Föredragande: ACT

6. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019 (FiU24)
Beredning
Redogörelse för penningpolitiken 2019
Föredragande: PE

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Ev. tisdag 19 maj kl. 11.00

Bilagor


1. Makrofinansiellt stöd, 2019/250:FPM35
2. ÖverläggningsPM, PPT-bilder
4. Protokoll 2019/20:49 och 2019/20:50
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM