Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:52 Tisdag 2020-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52
Datum och tid: 2020-05-19 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:166)
Information
Finansrådet Linda Haggren, Finansdepartementet
Punkten utgår

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Rättelse i lagen om näringsförbud (FiU58)
Beredning, ev. justering
prop. 2019/20:138, lagförslag punkt 10, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248
Föredragande: EJ

5. Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset (FiU59)
Beredning
Prop. 2019/20:166, motioner: 2019/20:3616 (SD), 2019/20:3617 (KD), 2019/20:3618 (M)
Föredragande: CH, MP

6. Förslag om ändringar i kapitaltäckningsregelverket med anledning av covid-19
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 310
Föredragande: CK

7. Övrigt
Förslag till utskottsinitiativ om Järnvägsunderhåll (SD) och om Regionalflyg (SD), Trängselskatt (M) samt om Utdelningsbegränsningen (V)

8. Nästa sammanträde
Tisdag 26 maj kl. 11

Bilagor


2. Inbjudan till digital konferens anordnad av Sida och FN 3 juni (dnr. 1898-2019/20)
PM från tillväxtverket: frågan om utdelning i samband med stöd vid korttidsarbete
3. Protokoll nr. 2019/20:51
4. Utkast till betänkande FiU58
5. Föredragnings-PM och motioner
6. Föredragnings-PM
7. Förslag till utskottsinitiativ: Järnvägsunderhåll (SD), Regionalflyg (SD), Trängselskatt (M) Utdelningsbegränsningen (V)