Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:53 Måndag 2020-05-25 kl. 11:00

Måndag 2020-05-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:53
Datum och tid: 2020-05-25 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Åtgärder med anledning av coronaviruset
Information
Generaldirektör Katrin Westling Palm, Skatteverket

2. Åtgärder med anledning av coronaviruset
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset (FiU59)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:166
Föredragande: CH, MP

6. Upphandling av flygtrafik till södra Sverige
Fråga om yttrande till trafikutskottet över förslag till utskottsinitiativ

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Tisdag 26 maj kl. 11.00

Bilagor


1. Ev. material delas senare
2. Ev. material delas senare
4. Protokoll 2019/20:52
5. Utkast till betänkande 2019/20:FiU59
6. Utskottsinitiativ - upphandling av flygtrafik till södra Sverige (KD), Fråga om yttrande till trafikutskottet PM