Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:54 Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:54
Datum och tid: 2020-05-26 11:00
Plats: RÖ9-54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset (FiU59)
Justering
Prop. 2019/20:166, motioner
Föredragande: CH, MP

4. Övrigt
Fortsatt beredning av förslag till utskottsinitiativ om Järnvägsunderhåll (SD), Regionalflyg (SD), Trängselskatt (M). Tidigare behandlat den 19 maj.

5. Nästa sammanträde
Torsdag 28 maj kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr. 2019/20:53
3. Förslag till betänkande 2019/20:FiU59