Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:55 Torsdag 2020-05-28 kl. 10:30

Torsdag 2020-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:55
Datum och tid: 2020-05-28 10:30
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beredning
Proposition 2019/20:100, motioner och yttrande
Föredragande: ACT, CES

4. Vårändringsbudget för 2020 (FiU21)
Beredning
Proposition 2019/20:99, motion och yttranden
Föredragande: CK, KS, LW

5. Årsredovisning för staten 2019 (FiU30)
Beredning
Skrivelse 2019/20:101
Föredragande: CES

6. Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltningen 2015-2019 (FiU45)
Beredning
Skrivelse 2019/20:104
Föredragande: PE

7. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) (FiU57)
Beredning
Framställan 2019/20:RB5 och motion
Föredragande: PE

8. Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU60)
Beredning
Proposition 2019/20:167 och motioner
Föredragande: HH

9. Utvärdering av penningpolitiken
Ev. beslut

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Tisdag 2 juni kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:54
3. FöredragningsPM, motioner och yttrande
4. FöredragningsPM, motion och yttranden
5. FöredragningsPM
6. FöredragningsPM
7. FöredragningsPM, motion
8. FöredragningsPM, motioner
9. FöredragningsPM