Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:57 Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Torsdag 2020-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:57


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:57
Datum och tid: 2020-06-04 10:30
Plats: RÖ 9-54

1. Stödåtgärder för inrikes flygtrafik med anledning av coronaviruset
Information
Statssekreterare Mattias Landgren

2. EU:s återhämtningsinstrument med anledning av coronaviruset
Överläggning
COM(2020) 441
Finansminister Magdalena Andersson

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 9 juni kl. 11.00

Bilagor


1. Underlag delas senare.
2. COM(2020) 441, överläggnings-PM
4. Protokoll 2019/20:56