Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:59 Torsdag 2020-06-11 kl. 09:30

Torsdag 2020-06-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:59


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:59
Datum och tid: 2020-06-11 09:30
Plats: RÖ 9-54

1. Coronapandemins effekter på kontantförsörjningen
Information
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

2. Vårändringsbudget för 2020 (FiU21)
Justering
Proposition 2019/20:99, motion, yttranden från andra utskott
Föredragande: CK, KS, LW

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Proposition 2019/20:100, motioner, yttrande från skattteutskottet
Föredragande: ACT, CES

6. Årsredovisning för staten 2019 (FiU30)
Justering
Skr. 2019/20:101
Föredragande: CES

7. Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (FiU41)
Justering
Prop. 2019/20:148
Föredragande: CH

8. Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan (FiU46)
Justering
Skr. 2019/20:108
Föredragande: CH

9. Övrigt

10. Nästa sammanträde
Tisdag 16 juni kl. 10.00


Bilagor


1. Ev. underlag och PPT delas senare
2. Förslag till betänkande 2019/20:FiU21
4. Protokoll nr. 2019/20:58
5. Förslag till betänkande 2019/20:FiU20
6. Förslag till betänkande 2019/20:FiU30
7. Förslag till betänkande 2019/20:FiU41
8. Förslag till betänkande 2019/20:FiU46