Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:60 Måndag 2020-06-15 kl. 10:00

Måndag 2020-06-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:60


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:60
Datum och tid: 2020-06-15 10:00
Plats: RÖ 9-54

1. Förslag till omställningsstöd med anledning av coronaviruset
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson, Finansdepartementet

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU61)
Beredning
Prop. 2019/20:181
Föredragande: ACT, MP

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdag 16 juni kl. 9.00

Bilagor


1. InformationsPM, COM(2020)4031
3. Protokoll 2019/20:59
4. FöredragningsPM