Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:63 Måndag 2020-06-22 kl. 11:00

Måndag 2020-06-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:63


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:63
Datum och tid: 2020-06-22 11:00
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel (FiU63)
Justering
COM(2020) 445
Föredragande: CK

4. Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU62)
Justering
Prop. 2019/20:187, motioner
Föredragande: HH

5. Övrigt

Bilagor


2. Protokoll 2019/20:61 och 62,
3. Förslag till utlåtande 2019/20:FiU63
4. Förslag till betänkande 2019/20:FiU62, PM om förlängd sjukpenning