Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 5-10

        1. En ny reglering för tjänstepensionsföretag – Kollektivavtalsparterna
        Information
        LO, Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och SKL

        2. En ny reglering för tjänstepensionsföretag – Finansinspektionen
        Information
        Erik Thedéen m.fl.

        3. Anmälningar

        4. Justering av protokoll

        5. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (FiU12)
        Fortsatt beredning
        Prop. 2018/19:158. Tidigare behandlad 10/10 och 24/10

        Föredragande: EJ

        6. Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet (FiU13)
        Information om inkommen skrivelse
        Prop. 2018/19:159. Tidigare behandlad 10/10 och 24/10

        Föredragande: CH

         7. En effektivare flytträtt av försäkringssparande (FiU14)
         Fortsatt beredning
         Prop. 2018/19:124, motioner, yttrande. Tidigare behandlad 10/10 och 24/10

         Föredragande: CH

         8. Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)
         Fortsatt beredning
         Prop. 2018/19:150. Tidigare behandlad 24/10

         Föredragande: MO

         9. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 (FiU6)
         Beredning
         Skr. 2018/19:130, motion

         Föredragande: PE

         10. Rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
         Subsidiaritetsprövning
         COM(2019) 461

         Föredragande: CES

         11. Övrigt

         12. Nästa sammanträde
         Torsdag 7 november kl. 10.30

         Bilagor


         2. Underlag delas senare
         4. Protokoll nr. 2019/20:8
         5. Skrivelse från Skandia avseende den nya regleringen för tjänstepensionsföretag med dnr. 464-2019/20, kompletterande skrivelse från Tjänstepensionsförbundet (dnr. 94-2019/20)
         6. Skrivelse från Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) med dnr. 444-2019/20, PM från Finansdepartementet med anledning av skrivelser från SPFA
         7. Utkast till betänkande
         8. Utkast till betänkande
         9. FöredragningsPM
         10. COM(2019) 461, FöredragningsPM