Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-17 kl. 11:20

Torsdag 2020-09-17 kl. 11:20

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-17 11:20
Plats: RÖ 9-54

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ (FiU7)
Justering
Framställan 2019/20:RB3
Föredragande: PE

4. Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (FiU29)
Beredning
Prop. 2019/20:174
Föredragande: CH

5. Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset (FiU32)
Beredning
Prop. 2020/21:4 och motioner
Föredragande:CK,CH

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Tisdag 22 september kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2020/21:1
3. Förslag till betänkande 2020/21:FiU7
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM, motioner 2020/21:85 (V), 2020/21:98 (SD) och 2020/21:99 (KD)