Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-09-22 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset (FiU32) Justering
Justering
Prop. 2020/21:4, motioner
Föredragande: CK, CH

5. Budgetpropositionen för 2021
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över prop. 2020/21:1 och motioner

Föredragande: ACT, HH, CK, CES, ACJ

6. Höständringsbudget för 2020
Fråga om att ge berörda utskott tillfälle att yttra sig över prop. 2020/21:2 och motioner

Föredragande: HH

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Eventuellt torsdag 24 september

Bilagor


3. Protokoll 2020/21:2 och 3
4. Förslag till betänkande FiU32 delas senare