Finansutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019-20:1 Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Finansutskottet 2019-20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019-20:1
Datum och tid: 2019-09-17 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Information från ränteexperter
Christina Nyman, chefsekonom Svenska handelsbanken och Pär Österholm, professor Örebro universitet

2. Anmälningar

3. Övrigt

4. Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken (FiU7)
Beredning
Skr. 2018/19:120
Föredragande: KS

5. Riksrevisorernas årliga rapport 2019 (FiU9)
Beredning
Redog. 2018/19:RR5
Föredragande: KS

6. Kommissionens förslag om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
Subsidiaritetsprövning
COM(2019) 354
Föredragande: MO

7. Nästa sammanträde
Ev. 19/9

Bilagor


1. RB Penningpolitisk rapport september 2019
2. Brev från privatperson (dnr. 2893-2018/19 inkom 26/7), hemlig handling från allmänna rådet (GAC) den 18 juli 2019 finns på expeditionen
4. FöredragningsPM
5. FöredragningsPM
6. COM(2019) 354, föredragningsPM