Finansutskottets sammanträde Fredag 2005-12-16 kl.

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid:
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Anmälningar

3. Statsbudget för budgetåret 2006 (FiU10)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU10
Statsbudget för 2006
Förslag delas vid sammanträdet

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

Bilagor