Finansutskottets sammanträde Onsdag 2005-09-14 kl. 15:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 15:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

Information inför Världsbankens och Internationella Valutafondens (IMF) årsmöte i Washington den 23-25/9
Finansminister Pär Nuder och biståndsminister Carin Jämtin informerar. Gemensamt med utrikesutskottet.

Ca. 15.45 1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Utskottets planering av höstens arbete

4. Nya regler för tjänstepensionsinstitut (FiU7)
Föredragning och behandling av
dels proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut
dels motion 2004/05:Fi25 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Prop. 165 och motion Fi25 bifogas
Delas senare: Föredragningspromemoria
Föredragande: Charlotte Hedberg

5. En ny lag om lägenhetsregister (FiU8)
Föredragning och behandling av
dels proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister
dels motionerna
2004/05:Fi26 av Sten Lundström m.fl. (v)
2004/05:Fi27 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
2004/05:Fi28 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2004/05:Fi29 av Roger Tiefensee m.fl. (c)
Prop. 171, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Camilla Holmén
6. Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU12)
Föredragning och behandling av
skrivelse 2004/05:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2000-2004
Skr. 104 och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Ove Nilsson

7. Övriga frågor

Bilagor


FiU7
- Prop. 165
- Motion Fi25
- Föredragningspromemoria

FiU8
- Prop. 171
- Motionshäfte
- Föredragningspromemoria

FiU12
- Skr. 104
- Föredragningspromemoria

EU-handlingar

Reseberättelse från utskottets resa till Washington DC - delas senare