Finansutskottets sammanträde Onsdag 2007-05-16 kl. 08:00

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista

Finansutskottet 2006/07:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år (FiU3y)
Beslut och justering av
Förslag till yttrande 2006/07:FiU3y Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Förslag till yttrande bifogas
Delats tidigare:
Prop. 84 och föredragningspromemoria
Föredragande: Ingvar Mattson

3. Anmälningar

4. Försäljning av statliga bolag (FiU1y)
Beslut och justering av
Förslag till yttrande 2006/07:FiU1y Försäljning av statliga bolag
Förslag till yttrande bifogas
Delats tidigare:Prop. 57, motionshäfte, 2 föredragningspromemorior och PM från Utredningstjänsten
Föredragande: Ingvar Mattson

5. Indelning i utgiftsområden (FiU4y)
Beslut och justering av
Förslag till yttrande 2006/07:FiU4y Indelning i utgiftsområden
Förslag till yttrande bifogas
Delats tidigare:Föredragningspromemoria
Föredragande: Ingvar Mattson

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågorBilagor


FiU1y
- Förslag till yttrande

FiU3y
- Förslag till yttrande

FiU4y
- Förslag till yttrande

Övrigt
- Inbjudan till finansdepartementet