Finansutskottets sammanträde Onsdag 2009-05-20 kl. 08:30

Utskottsmöte 2008/09:50

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:50

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:50
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Ändring av täckningsbelopp för insättningsgarantin (FiU 35)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(TO)

4. Gränsöverskridande fusioner (FiU 38)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(JIL)

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

7. Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen (FiU24)
Fortsatt föredragning och preliminärt ställningstagande
(PE/CH)

Bilagor
FiU35
-Prop 186
-Föredragnings-PM

FiU38
-Prop 180
-Föredragnings-PM

FiU24
- Utkast ställningstaganden


EU-dokument
-Återrapport från Ekofin den 5 maj
-KOM (2009) 204, Meddelande om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare
-KOM (2009) 211, Meddelande ang rekommendationer om ersättningar och ersättningspolicy i börsnoterade bolag och finanstjänstesektorn
-KOM (2009) 207, Förslag till direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder