Finansutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Tilläggsbudget 2 för 2005 (FiU11)

Beslut och justering av
förslag till betänkande 2005/06:FiU11

Delats tidigare:Två föredragningspromemorior, motionshäfte
och Yttranden från andra utskott
Föredragande: Joanna Gerwin

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

Bilagor


FiU11
- Förslag till betänkande