Finansutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. EU-information med Jens Henriksson

Statssekreterare Jens Henriksson informerar och svarar på frågor om Sveriges konvergensprogram och aktuella EU-frågor. (Längst till kl. 12.30)

Konvergensprogrammet sänds ut på måndag den 14 november med mail.

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

Bilagor