Finansutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Europeiska revisionsrätten
Ledamoten i Revisionsrätten Lars Tobisson informerar om aktuella EU-frågor

3. Anmälningar

4. Lokalförsörjning för den statliga förvaltningen, Statens Fastighetsverk (FiU17)
Föredragning och behandling av motionerna
2005/06:Fi235 av Marie Wahlgren (fp)
2005/06:Fi245 av Siv Holma m.fl. (v)
2005/06:Ub557 av Torsten Lindström m.fl. (kd) yrk. 10
2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrk. 14
2005/06:Bo256 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrk. 15

Preliminärt ställningstagande
Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Niklas Frank

5. Staten som arbetsgivare (FiU18)
Föredragning och behandling av motionerna
Fi230 av Jörgen Johansson och Staffan Danielsson (c)
Fi266 av Billy Gustafsson (s)
Fi276 av Louise Malmström (s)
Fi281 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 4- 5
Fi282 av Ingrid Burman m.fl. (v) yrk. 1-2
Fi321 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 17
A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 1, 3
A419 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) yrk. 2

Preliminärt ställningstagande
Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Joanna Gerwin

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

Bilagor


FiU17
- Motionshäfte
- PM

FiU18
- Motionshäfte
- PM