Finansutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Information om aktuella EU-frågor
Statssekreterare Jens Henriksson informerar och svarar på frågor om aktuella EU-frågor.

4. Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005 (FiU23)
Föredragning och behandling av
dels förslag. 2005/06:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2005
dels framställning 2005/06:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2005
dels redogörelse 2005/06:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2005
dels motionerna
2005/06:Fi204 av Lennart Hedquist (m)
2005/06:Fi207 av Christer Winbäck (fp)
2005/06:Fi227 av Lars Ohly m.fl. (v)
2005/06:Fi244 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson (c)
2005/06:Fi263 av Ulf Holm m.fl. (mp)
2005/06:Fi267 av Sören Wibe (fp)
2005/06:Fi272 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2005/06:U339 av Lars Ohly m.fl. (v) yrk. 9 och 10
Förslag RB1, framst. RB2, redog. RRS11, motionshäfte och 2 föredragningspromemorior bifogas.
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Pär Elfvingsson

5. Yttrande till utbildningsutskottet (FiU1y)
Föredragning och behandling av
utkast till reservation rörande fri etableringsrätt för förskolor enligt utbildningsutskottets protokollsutdrag 2005/06:16.5.
Delats tidigare: utbildningsutskottets protokollsutdrag, föredragningspromemoria och utkast till reservation.
Preliminärt ställningstagande
Föredragade: Joanna Gerwin

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

Bilagor


FiU23
- Försl. RB1
- Framst. RB2
- Redog. RRS11
- Motionshäfte
- 2 föredragningspromemorior

EU-handlingar