Finansutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: Förslag RB1, framst. RB2, redog. RRS11, motionshäfte och 2 föredragningspromemorior
Föredragande: Pär Elfvingsson

4. En ny lag om lägenhetsregister (FiU8)
Fortsatt behandling av
delsprop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister
delsmotionerna
2004/05: Fi 26 av Sten Lundström m.fl. (v) yrkandena 1-5
2004/05: Fi 27 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
2004/05: Fi 28 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
2004/05: Fi 29 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkandena 1-2
Förteckning över behandlade förslag bifogas
Delats tidigare: prop. 2004/05:171, yttrande 2005/06:BoU2y, motionshäfte och föredragningspromemoria
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Camilla Holmén

5. Finansiella konglomerat (FiU22)
Föredragning och behandling av
proposition 2005/06:45 Finansiella konglomerat
Proposition 45 och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Kari Hasselberg

6. Riksrevisionens årsredovisning för 2005 (FiU25)
Föredragning och behandling av
redog. 2005/06:RRS10 Riksrevisionens årsredovisning för 2005
Protokollsutdrag från utrikesutskottet bifogas

Delats tidigare: Redog. RRS10, motion Kr35, föredragningspromemoria, PM från Riksrevisionen och revisionsberättelse
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Camilla Holmén

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


FiU23
- Förslag till bet.

FiU8
- Förteckning över behandlade förslag

FiU22
- Prop. 45
- Föredragningspromemoria

FiU25
- Protokollsutdrag från UU

EU-handlingar