Finansutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 10:45

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista

Finansutskottet 2006/07:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29
Datum och tid: 10:45
Plats: Skandiasalen, Neptunus , Mynttorget 2

Föredragningslista

1. Saksamråd med finansministern (SkU kl.10.00)
Saksamråd med finansminister Anders Borg om
- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om folk och bostadsräkningar
Material från Finansdepartementet bifogas

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU24)
Föredragning och behandling av
Skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skr.102 och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande Anna Björnemo

5. Ny lag om värdepappersmarknaden (FiU25)
Föredragning och behandling av
Proposition 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden
Prop.115 i två delar (delas separat) och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande Thomas Ordeberg

6. Utvärdering av penningpolitiken (FiU27)
Fortsatt behandling av
Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005
Reserapport från Oslo bifogas
Delats tidigare: 2006/07:RFR1, motioner, remissvar på 06/07:RFR1 och remissammanställning, föredragningspromemoria med 4 bilagor
Teman att behandla:
1) Riksbankens organisation och ledning
2) Riksdagens styrning och uppföljning av penningpolitiken
Föredragande Pär Elfvingsson

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


Saksamråd med finansministern
- Material från Finansdepartementet

FiU24
- Skrivelse 2006/07:102
- Föredragningspromemoria

FiU25
- Proposition 2006/07:115 i två delar (delas i separat kuvert)
- Föredragningspromemoria

FiU27
- Reserapport från Oslo

Övrigt
- Reseberättelse från OECD
- Rapport från IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington D.C 13-15 april-07
- Vad gör Globaliseringsområdet? Inbjudan från Utbildningsrådet tisdagen 29 maj
- Finansutskottets ärende- och sammanträdesplan