Finansutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av dagordningen

2. Anmälningar

3. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (FiU29)
Föredragning och behandling av
Proposition 2007/08:59
Proposition och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Thomas Ordeberg

4. Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder mm (FiU30)
Föredragning och behandling av
Proposition 2007/08:57
Proposition och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Thomas Ordeberg

5. Beslut om remiss (FiU19, FiU20, FiU21 och FiU25)
Beslut att bereda andra utskott möjlighet att yttra sig över den kommunala skrivelsen, vårpropositionen, tilläggsbudget 1 och årsredovisning för staten jämte motioner.
Föredragande: Ingvar Mattson

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor


Bilagor


FiU29
- Proposition 2007/08:59
- FöredragningsPM

FiU30
- Proposition 2007/08:57
- FöredragningsPM

Protokoll
- Protokoll från FiU:s sammanträde tisdagen den 11 mars 2008

EU-dokument
- Regeringens EU-arbetsprogram för våren 2008