Finansutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09, Skatteutskottets sessionssal plan 4 OBS LOKAL!!!

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Anmälningar

3. Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet (FiU26)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande 2007/08:FiU26 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet
Förslag till betänkande bifogas
Delats tidigare: Proposition 2007/08:88, motion 2007/08:Fi8 samt föredragningspromemoria
Föredragande: Joanna Gerwin

4. Utlåtande om vitbok om hypotekslån (FiU27)
Beslut och justering av
Förslag till utlåtande 2007/08:FiU27 Utlåtande om vitbok om hypotekslån
Förslag till utlåtande bifogas
Delats tidigare: Vitbok, arbetsdokument och föredragningspromemoria
Föredragande: Thomas Ordeberg

5. Riksrevisionens årsredovisning för 2007 (FiU28)
Beslut och justering av
Förslag till betänkande 2007/08:FiU28 Riksrevisionens årsredovisning för 2007
Förslag till betänkande samt skrivelse från externrevisorn bifogas
Delats tidigare:Redogörelse, revisionsberättelse med revisionspromemoria, uppföljningsrapport med bilaga samt föredragningspromemoria
Föredragande: Camilla Holmén

6. Krisberedskap i betalningssystemet (FiU31)
Föredragning av
Framställning 2007/08:RRS24 Riksrevisionens styrelses framställning angående risberedskap i betalningssystemet
Framställning och föredragningspromemoria bifogas
Preliminärt ställningstagande
Föredragande: Thomas Orderberg

8. Justering av protokoll

9. Övriga frågor

Bilagor


Anmälningar
- Föredragningspromemoria, tilläggsbudget 1 för 2008

FiU26
- Förslag till betänkande

FiU27
- Förslag till utlåtande

FiU28
- Förslag till betänkande
- Skrivelse från externrevisorn

FiU31
- Framställning 2007/08:RRS24
- Föredragningspromemoria