Finansutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37, Bostadsutskottets tidigare sessionssal (plan 5 vid sammanbindningsbanan)

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslista

2. Anmälningar

3. Utvärdering av penningpolitiken (FiU24)
Föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Pär Elfvingsson

4. Vårpropositionen (FiU2y)
Fråga om yttrande till KU med anledning av vårpropositionen yrkande 2-11
Föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Ingvar Mattson

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

Bilagor


FiU24
- Föredragningspromemoria

FiU2y
- Föredragningspromemoria

EU-dokument
- Kommenterad dagordning Ekofinrådet 14 maj
- Utkast till rådslutsatser (4 dokument rörande; Kvaliteten i offentliga finanser, Finansiell stabilitet, Marknaden för hypotekslån och Finansiell utbildning)