Finansutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37 Bostadsutskottets tidigare sessionssal

Föredragningslista

1. Överläggning om EUs budget för 2009
Statssekreterare Hans Lindblad utfrågas

2. Intern utfrågning om ekonomin i kommunsektorn (kl 11.30)
Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting utfrågas

Bilagor


- OH-presentation om EUs budget
- Pressmeddelande från kommissionen ang. EUs budget 2009
- SKL:s ekonomirapport maj 2008