Finansutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista

Finansutskottet 2007/08:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43 socialförsäkringsutskottets sessionssal plan 4 OBS LOKAL!

Föredragningslista

1. Överläggning om direktivförslag om försvarsupphandling samt information om Solvens II, m.m.
Mats Odell, statsråd och Dan Ericsson, statssekreterare överlägger med utskottet, informerar och svarar på frågor
Bifogas: FaktaPM om offentlig upphandling inom försvar och säkerhet samt PM om förslag till EG-direktiv från regeringen.
PM om förhandlingarna om Solvens II samt ordförandeskapets lägesrapport vid Ekofinrådets möte den 3 juni

2. Godkännande av föredragningslista

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

BilagorUnderlag för överläggning om försvarsupphandlingen med Mats Odell
- FaktaPM (från den 15 feb -08) om offentlig upphandling inom områdena försvar och säkerhet
- PM (från den 3 juni-08) om förslag till EG -direktiv om offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet

Underlag för information om Solvens II:
- PM om förhandlingarna om Solvens II
- Ordförandeskapets lägesrapport


Övriga bilagor
EU-dokument
- KOM 238
- Fakta PM 115

- Reseberättelse från Bryssel 18-19 dec

- Planering hösten 2008