Finansutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:44

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:44
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Intern utfrågning av etikrådet

Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden, Carl Rosen, Andra AP-fonden, Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden, Annika Andersson, Fjärde AP-fonden, informerar utskottet och svarar på frågor
2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Övriga frågor

Bilagor


Etikrådet
- Årsrapport 2008

Övrigt:
- PM, Fördelning av yrkanden på tilläggsbudget på utskott
- Inbjudan från SKL: Kommunsektorns ekonomi de närmaste åren
- Lista över inkomna EU-dokument