Finansutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:55

Föredragningslista

Finansutskottet 2008/09:55

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:55
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Information om aktuella frågor inom IMF
Exekutivdirektör Jens Henriksson, IMF

2. Överläggning om EU-budgeten
Statssekreterare Hans Lindblad, Finansdepartementet

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Anmälningar

5. Finansiell tillsyn (FiU42)
Beslut och justering
(TO)

6. Justering av protokoll

7. Övriga frågor

Bilagor


EU-budgeten
-FaktaPM 128, EUs årsbudget för 2010

FiU42
-Förslag till betänkande
Delats tidigare: KOM(2009)252, Europeisk finansiell tillsyn och föredragningsPM

Protokoll
-Nr 52 och 53

Övrigt dokument
-EUregler på finansmarknaderna (Thomas presentation)