Finansutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännade av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Riksrevisionens årsredovisning (FiU27)
Beslut och justering
(KS)

4. Lag om ändring i lagen om Sveriges riksbank (FiU28)
Beslut och justering
(KH)

5. Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (FiU38)
Beslut och justering
(HH)

6. Upphandling från statliga och kommunala företag (FiU33)
Fortsatt beredning och preliminärt ställningstagande
(KH)

7. Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (FiU22)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(KH)

8.Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen (FiU36)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(PE)

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågorBilagor


FiU27
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: RRS10, Uppföljningsrapport 2010, Pilotstudie Uppsala Universitet, Revisionsberättelse och revisionspromemoria, föredragningspromemoria

FiU28
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: Framställning RB5, föredragningsPM

FiU38
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: Proposition 175, motion Fi11, Konstitutionsutskottets yttrande KU7y, föredragningspromemoria

FiU33
Delats tidigare: Prop 134, motionshäfte, föredragningsPM

FiU22
Delats tidigare: Prop 180 (2 delar), motionshäfte, föredragningsPM

FiU36
-Framställning RB4
-FöredragningsPM

Övriga dokument
-Lista på inkomna skrivelser