Finansutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 09:45

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39
Datum och tid: 09:45
Plats: RÖ 5-10 och Förstakammarsalen

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (FiU22)
Beslut och justering
(KH)

4. Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen (FiU36)
Beslut och justering
(PE)

5. Justering av protokoll

6. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport
-Lars Calmfors, Finanspolitiska rådet, ordförande
-Irene Wennemo, LO, chef arbetslivsenheten
-Eva Mörk, IFAU, forskare
-Finansminister Anders Borg

Bilagor


FiU22
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: Prop 180 (2 delar), motionshäfte, föredragningsPM

FiU36
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: framställning RB4,föredragningspromemoria

Öppen utfrågning
-Program