Finansutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:41

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:41
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009 (FiU19)
Beslut och justering
(IS, HH)

4. Utvärdering av penningpolitiken 2007–2009 (FiU24)
Beslut och justering
(PE)

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(CH, HH, KS,)

6. Kreditvärderingsinstitut (FiU31)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(EJ)

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågorBilagorFiU19
- Förslag till betänkande
Delats tidigare: Skrivelse 102, Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009

FiU24
- Förslag till betänkande
Delats tidigare: Utkast till betänkande

FiU20
- Redogörelse RRS11, Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens redovisning i 2009 års ekonomiska vårproposition
- Redogörelse RRS14, Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2010
- Yttrandehäfte
- Föredragningspromemoria
Delats tidigare: Proposition 100

FiU31
- Proposition 217, Kreditvärderingsinstitut
- Motion Fi16 av Ulla Andersson m.fl. (v)
- Föredragningspromemoria