Finansutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:43

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:43

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:43
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Vårtilläggsbudget för 2010 (FiU21)
Beslut och justering
(IS)

4. Årsredovisning för staten 2009 (FiU26)
Beslut och justering
(KS)

5. Kreditvärderingsinstitut (FiU31)
Beslut och justering
(EJ)

6. Utlåtande om kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(HH)

7. Justering av protokoll

8. Övriga frågor

Bilagor


FiU21
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: Proposition 99, Yttrandehäfte, motion Fi13, föredragningspromemoria

FiU26
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: Skrivelse 101, framställning RRS20, redogörelse RRS 32, föredragningspromemoriaFiU31
-Utkast till betänkande
Delats tidigare: proposition 217, motion Fi16, föredragningspromemoria

FiU40
-FöredragningsPM
Delats tidigare: KOM(2010) 250, Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken