Finansutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:44

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:44
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Beslut och justering
(CH, HH, KS)

3. Betaltjänster (FiU30)
Beslut och justering
(EJ)

4. Information från statssekreterare Susanne Ackum
Information om regeringens syn på kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken

5. Anmälningar

6. Utlåtande om kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)
Fortsatt behandling
(HH)

7. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (FiU39)
Föredragning, beslut och justering
(DÅF)

8. Utlåtande om grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy (FiU41)
Föredragning och preliminärt ställningstagande
(HH)

9. Justering av protokoll

10. Övriga frågorBilagor


FiU20
-Förslag till betänkande
Delats tidigare: Proposition 100, Redogörelse RRS11 och RRS14, följdmotion Fi15, yttrandehäfte, föredragningsPM

FiU30
-Förslag till betänkande
Delats tidigare: Proposition 220, motion Fi242, skrivelser från Finansbolagens förening, Svensk Handel och IKEA, föredragningsPM

Underlag inför Susanne Ackum
-PM Regeringens bidrag till van Rompuys arbetsgrupp

FiU40
Delats tidigare: KOM(2010) 250 och föredragnings PM

FiU39
-Förslag till betänkande

FiU41
-KOM (2010)284, grönbok
-FöredragningsPM

EU-dokument
-Återrapport Ekofin-rådet 8 juni

Övrigt dokument
-Reserapport Madrid