Finansutskottets sammanträde Tisdag 2010-09-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:47

Föredragningslista

Finansutskottet 2009/10:47

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:47
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Föredragning inför Världsbankens och IMF:s årsmöten
(Gemensamt med utrikesutskottet)

- statssekreterare Susanne Ackum
- statssekreterare Joakim Stymne
- riksbankschef Stefan Ingves

Bilagor


Underlag inför föredragningen
- Skickas ut per e-post under måndagen den 27 september.

EU-Dokument
- Återrapport från Ekofin-rådet 7 september