Finansutskottets sammanträde Torsdag 2005-12-01 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Finansutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-10

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Anmälningar

3. Sjätte AP-fonden
Intern utfrågning av Sjätte AP-fonden:
Ordförande Jan-Olle Folkesson och VD Erling Gustafsson

4. Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU2
Delas tidigare: Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Föredragande: Camilla Holmén, Pär Elfvingsson, Niklas Frank, Hans Hegeland

5. Justering av protokoll

6. Övriga frågor

Bilagor


FiU2
- Förslag till betänkande

EU-handlingar